Mr Sơn Nguyễn
Mr Sơn Nguyễn

Chairman - Miền Bắc Event

Ms Hương Bridge
Ms Hương Bridge

Vice Director

Mr Hồ Vi Đại Thảo
Mr Hồ Vi Đại Thảo

Giám đốc truyền thông

Mr Nguyễn Bá Ngọc
Mr Nguyễn Bá Ngọc

Designer

Ms Hương Julie
Ms Hương Julie

Events Manager

Ms Thùy Dung Trần
Ms Thùy Dung Trần

Event Excutive

Mr Xuân Thời
Mr Xuân Thời

Quản lý phòng thiết bị sự kiện

MC Khánh Vinh Nguyễn
MC Khánh Vinh Nguyễn

Quản lý nhân sự sự kiện