Mr Sơn Nguyễn
Mr Sơn Nguyễn

Chairman

Ms Hương Bridge
Ms Hương Bridge

Vice Director

Ms Huế Trần
Ms Huế Trần

Phó GĐ - Dịch vụ khách hàng

Mr Nguyễn Ngọc
Mr Nguyễn Ngọc

Designer

Ms Hương Julie
Ms Hương Julie

Events Manager

Mr Xuân Thời
Mr Xuân Thời

Quản lý phòng thiết bị sự kiện

MC Khánh Vinh Nguyễn
MC Khánh Vinh Nguyễn

Quản lý nhân sự sự kiện